Factoren

Structurele economische factoren

"Graag vertellen je wat meer over Zuid-Afrika zodat je ook een beter beeld heb van de situatie in het land en waarom het zo belangrijk is om te helpen."

Onderwijs

Er zijn veel omstandigheden die samenhangen met economische ongelijkheid. De werkloosheid in Zuid-Afrika is bijvoorbeeld schrikbarend hoog. Het onderwijs is in theorie toegankelijk voor iedereen, maar wanneer een school een te hoge ouderbijdrage vraagt kan het grootste deel van de bevolking dat niet betalen. Hoewel het grootste deel van het staatsbudget naar onderwijs gaat, valt nog steeds zo’n driekwart van de kinderen uit voor het middelbare schoolexamen.

Ongelijkheid

De inkomensongelijkheid in Zuid-Afrika is de op één na hoogste ter wereld.

De politieke situatie in Zuid-Afrika zou je kunnen omschrijven als triest. Na de democratische verkiezingen van 1994 en de verkiezing van Nelson Mandela als president was men hoopvol. Alles zou veranderen en beter worden. Nu blijkt dat dat helaas niet zo makkelijk gaat.

Ongelijkheid en geweld hebben een sterke correlatie. Een ander gevolg van ongelijkheid is dat het gevoelens van lage eigenwaarde versterkt en in stand houdt. Op deze manier wordt de erfenis van apartheid voortgezet.

Townships

"In één van de grootste Zuid-Afrikaanse Townships, Khayelitsha bij Kaapstad, wonen naar schatting 1,5 miljoen mensen wat inhoud dat ruim 60% van de stedelingen daar woont."

De Townships (woonoorden) in Zuid-Afrika zijn een gevolg van de ‘apartheidspolitiek’ die de Zuid-Afrikaanse regering in de vorige eeuw voerde. Elke Zuid-Afrikaanse stad of dorp heeft wel één of meerdere Townships.

De blanke regeringen die toen de dienst in het land uitmaakten, vonden dat er meer ruimte moest komen voor de blanke bevolking. De zwarte en gekleurde bevolking moest daarom op onvruchtbare, vaak afgerasterde stukken grond wonen. Wel aan de rand van een stad, zodat 'bedienden en arbeiders daar waren'.

De Townships bestaan meestal uit huisjes met golfplaten daken en houten muurtjes. Dicht op elkaar en overvol met mensen. 

De meeste huizen in de Townships lijken nog steeds op luciferdoosjes. Soms worden de matchboxes, zoals de huizen ook echt worden genoemd, bewoond door wel 20 mensen. De meeste matchboxes zijn zonder vergunning neergezet en daarom hebben de bewoners geen water, riolering of elektriciteit.

Toen en nu

Dat Zuid-Afrika een ingewikkeld land is, is wel duidelijk. De situatie lijkt soms nogal hopeloos, want hoe zou je deze kunnen verbeteren? Dat veel mensen zeggen dat het tien jaar geleden allemaal nog veel erger was is schokkend, maar tegelijkertijd hoopgevend.

"Hoewel apartheid in 1990 is afgeschaft, zijn de Townships blijven bestaan."

Verschillende oorzaken

* Door gebrek aan opleiding en de hoge werkloosheid hebben gezinnen geen geld om te verhuizen.

* Er verhuizen nog steeds veel gezinnen van het platteland naar de grote steden, waar een groot gebrek is aan woonruimte voor alle nieuwe inwoners.

* Families wonen al generaties lang in dezelfde Townships, dicht bij elkaar in de buurt. Zo kunnen ze elkaar helpen.

De oorzaken van de huidige situatie in Zuid-Afrika gaan ver terug in de geschiedenis en met deze stichting brengen wij weer geluk terug naar de jeugd in de achterstandswijken en Townships, door hen te motiveren, inspireren en de mogelijkheden te laten zien in het leven geven wij ze weer hoop en leren dat ze hun dromen waar kunnen maken.

Contact Nederland
Stichting Inspired2Be

T.a.v. R.C.Raaijmakers

IBAN
NL28 INGB 0007 7540 84

Email
Info@inspired2be.org

Tel 
+31 517850134

+31 640990331

Kvk
68049277

RSIN (Fiscaal nummer)
857280429